image banner
  ĐĂNG NHẬP  
ĐỀ CƯƠNG TRUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐỀ CƯƠNG TRUYÊN TRUYỀN

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Trong không khí thi đua chào mừng ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 được long trọng tổ chức trong 02 ngày 18-19/11/2021 tại khách sạn Giao tế, TP Vinh.

Với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, Đại hội đại biểu phụ nữ Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm của cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ trên quê hương Xô viết anh hùng, chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tích cực góp sức mình cùng Đảng bộ, chính quyền và quân dân trong tỉnh đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

I. Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ  ĐẠI HỘI 

1. Ý nghĩa

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội và phụ nữ trong hệ thống chính trị và xã hội. Kết quả đó sẽ là động lực, tạo niềm tin để các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy tính chủ động, khát vọng vươn lên của phụ nữ trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Nhiệm vụ Đại hội

- Đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bầu đoàn đại biểu của tỉnh Nghệ An đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

II. ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI

1. Đại biểu mời

Đại hội vinh dự được đón:

Đồng chí Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo các ban TW Hội.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ ,Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội được đón các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo Hội qua các thời kỳ, phóng viên báo , đài TW và địa phương, các cơ quan, đơn vị phối hợp hoạt động với Hội LHPN tỉnh tới dự Đại hội.

2. Đại biểu chính thức

- Tổng số đại biểu được triệu tập 299 đại biểu đại diện cho các tầng lớp phụ n tỉnh Nghệ An; Số đại biểu có mặt tại Đại hội: 298 đại biểu; Đại biểu vắng mặt 01 đại biểu; Đại biểu có mặt gồm có: Đại biểu đương nhiên là 39 đại biểu (tỷ lệ 13,1%); Đại biểu bầu tại Đại hội/hội nghị là 242 đại biểu (tỷ lệ 81,2%); Đại biểu chỉ định là 17 đại biểu (tỷ lệ 5,7%). Trong đó đại biểu dự khuyết được cử thay thế đại biểu chính thức: 11 đại biểu.

- Đại biểu cao tuổi nhất 71 tuổi: đại biểu Nguyễn Thị Mỷ - hội viên chi hội phụ nữ khối 10, phường Trường Thi, thành phố Vinh (là vợ Liệt sỹ và là Cựu Thanh niên xung phong).

- Đại biểu trẻ tuổi nhất 22 tuổi: đại biểu Doãn Thị Hằng - nữ sinh viên tiêu biểu trường Đại học Y khoa Vinh.

          III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

          1. Đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021

          1.1 Các tầng lớp phụ nữ Nghệ An ngày càng lớn mạnh, có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực, khẳng định vai trò, vị thế, sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ trong đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

          1.2. Phong trào và hoạt động của các cấp Hội nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, thể hiện bằng 09 kết quả nổi bật:

- Các cấp Hội đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng; giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ: Toàn tỉnh tổ chức 11.163 hoạt động tuyên truyền, giáo dục (vượt 6.363 hoạt động so với chỉ tiêu); Có 1.333 học viên được học các lớp xóa mù chữ và tái mù chữ. Phát hiện, xây dựng, giới thiệu và biểu dương 18.780 điển hình tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực.

- Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động “Phụ nữ rèn luyện phẩm chất: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” xây dựng hình ảnh người phụ nữ Nghệ An “Có sức khỏe, có kiến thức, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với cộng đồng”.

- Tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương: Trong nhiệm kỳ: Thành lập 213 tổ hợp tác, tổ liên kết; 11 hợp tác xã do phụ nữ quản lý điều hành; thu hút 1.946 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ. Các cấp Hội chủ động khai thác các chương trình, dự án, ủy thác cho vay vốn từ các Ngân hàng hơn 3.388 tỷ đồng cho 195.080 hộ vay; phối hợp với tổ chức Tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình thương (TYM) hơn 563 tỷ đồng cho 52.244 hộ vay. Hội đã hỗ trợ cho 2.393 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, đào tạo nghề cho 27.899 lao động nữ.

- Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Tổ chức 2.563 cuộc giám sát; tham mưu đề xuất 17 đề án; góp ý phản biện 2.578 văn bản, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới và tổ chức 249 cuộc đối thoại.

 - Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, hướng về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp thu hút hội viên, mở rộng tính liên hiệp với phương châm “ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội": Trong 05 năm, đã tập hợp được 40.832 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay là 476.868 (tỷ lệ thu hút HV là 72,32 %), giới thiệu 1.820 hội viên ưu tú cho Đảng, kết nạp được 1.560 chị vào Đảng.

- Tích cực, sáng tạo trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Các cấp Hội đã thực hiện 3.115 công trình, phần việc; 56 mô hình “hộ liền kề nhà sạch, vườn đẹp”; 738 chi hội “5 không 3 sạch”; 1.560 đoạn con đường nở hoa, tuyến đường kiểu mẫu và giúp 5.410 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”.

- Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được khơi dậy mạnh mẽ, huy động sự hưởng ứng, tích cực của cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng: Quyên góp được 36,4 tỷ đồng, xây dựng 837 mái ấm tình thương, thăm tặng gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em nghèo, yếu thế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ủng hộ phòng, chống Covid 19 với tổng trị giá trị trên 14,8 tỷ đồng.   Thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, toàn tỉnh đã trao 17.826 suất quà, với tổng trị giá 8,2 tỷ đồng.

- Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân. Các cấp Hội đã hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế, mái ấm tình thương, hỗ trợ trang bị phương tiện làm việc, vật dụng đồ dùng thiết yếu cho các cơ sở Hội và phụ nữ biên giới với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng.

- Phát huy vai trò của các cấp Hội trong công tác bình đẳng giới, góp phần tăng tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội, HĐND hướng tới đảm bảo thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

1.3. Hạn chế, khuyết điểm

- Phong trào phụ nữ và công tác Hội chưa đồng đều giữa các vùng miền; một số đơn vị trong hoạt động vẫn còn tình trạng hành chính hóa, ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế; triển khai phong trào thi đua và các cuộc vận động còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ chưa thực hiện thường xuyên. Việc dự báo tình hình, nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở thiếu kịp thời, chưa sát tình hình thực tiễn.

- Công tác giám sát, phản biện xã hội của các cấp Hội chất lượng chưa cao; Hội chưa thực sự quyết liệt trong đề xuất các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị sau giám sát; Công tác phối hợp giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em chưa thực sự hiệu quả.

- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, mô hình chưa bền vững. Một số đơn vị tỷ lệ tập hợp, thu hút phụ nữ vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số vào tổ chức Hội còn thấp.

- Một bộ phận hội viên, phụ nữ ý thức tuân thủ pháp luật chưa tốt, còn bị lôi kéo tham gia đánh bạc, tín dụng đen, các hoạt động kinh doanh đa cấp, sa vào một số tệ nạn xã hội và một số vụ việc gây mất an ninh trật tự.

1.4. Bài học kinh nghiệm rút ra từ phong trào phụ nữ và hoạt động Hội

          - Bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, hướng dẫn của Hội cấp trên, nhiệm vụ chính trị địa phương, thực tiễn của tổ chức Hội và nhu cầu chính đáng của hội viên, phụ nữ để đề ra nội dung, phương thức hoạt động phù hợp. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội.

- Trong triển khai phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội cần tạo được sự đồng thuận, thống nhất từ nhận thức đến hành động, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện. Trong chỉ đạo cần phân công, phân cấp cụ thể, phát huy dân chủ, đoàn kết, sức mạnh, trí tuệ của tập thể.

- Chủ động phối hợp hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể liên quan, thực hiện tốt công tác xã hội hoá nhằm huy động các nguồn lực cho hoạt động Hội. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ.

- Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội để thu hút, tập hợp các tầng lớp phụ nữ, tăng cường công tác quản lý hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội bằng nhiều hình thức.

- Coi trọng chọn điểm chỉ đạo, sơ kết rút kinh nghiệm và nhân diện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm biểu dương, khen thưởng các điển hình phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực.

2. Các tham luận tại Đại hội

Đại hội đã nhận được 11 tham luận, trong đó có 08 tham luận được trình bày tại Đại hội. Nội dung tham luận đều ghi nhận, đánh giá những kết quả hoạt động của Hội LHPN tỉnh Nghệ An trên các lĩnh vực, về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện CT 05, công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ, kinh tế tập thể; giám sát phản biện xã hội, các hình thức tập hợp hội viên, phát huy quyền làm chủ của phụ nữ; công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nhân đạo từ thiện và chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương... Các tham luận đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần đưa phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN tỉnh ngày càng phát triển, phù hợp với nhiệm vụ và tình hình mới, đồng thời tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung).

          3. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026

* Mục tiêu

Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, tự chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ Nghệ An; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, huy động sự tham gia của xã hội vì sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của phụ nữ nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc.

* 09 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ:

Phấn đấu đến năm 2026 đạt các chỉ tiêu cơ bản sau:

- 100% cơ sở Hội duy trì thường xuyên các loại hình hoạt động để tập hợp, vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe.

          - Toàn tỉnh giúp đỡ ít nhất 4.600 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 3.250 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ kinh doanh; hỗ trợ 1.050 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; vận động, hỗ trợ thành lập 110 mô hình kinh tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác), trong đó có ít nhất 05 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.

- Xây mới 105 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (hỗ trợ tối thiểu 40 triệu đồng/mái ấm).

- Giúp đỡ 11.500 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “Gia đình 5 có[1], 3 sạch” (đối với địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu); đăng ký thực hiện 2.300 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh.

- 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị mua bán trở về khi được phát hiện, được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; 60% phụ nữ khuyết tật được Hội trợ giúp bằng các hình thức khác nhau.

- Tăng ít nhất 14.000 hội viên; mỗi cơ sở Hội xây dựng được 01 mô hình tập hợp phụ nữ mới, khó ở địa phương[2].

- 100% chi hội trưởng được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác Hội; 100% Hội phụ nữ cơ sở được trang bị máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động Hội; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 85 % ủy viên Ban Thường vụ Hội phụ nữ cơ sở đủ điều kiện tham gia BHXH tự nguyện; Hội LHPN tỉnh và các huyện, thành, thị cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong hoạt động Hội.

- Cấp tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 05 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 05 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội. Mỗi huyện/thành/thị, mỗi cơ sở Hội giám sát ít nhất 05 chính sách và góp ý ít nhất 05 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền các cấp. Cấp tỉnh đề xuất thành công ít nhất 01 chính sách/đề án liên quan đến phụ nữ/tổ chức Hội.

- Bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp ít nhất 2.300 đảng viên nữ; 100% chi Hội thuộc Đề án 01- ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) hoạt động hiệu quả.

          * Phong trào thi đua: “Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới: Có kiến thức, đạo đức, sức khỏe và khát vọng vươn lên, có trách nhiệm với gia đình, Tổ quốc.

* Cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

* 03 khâu đột phá:

- Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội.

- Đồng hành xây dựng chi Hội, tổ phụ nữ vững mạnh.

          *  03 nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”

- Xây dựng người phụ nữ Nghệ An đáp ứng yêu cầu thời đại mới.

- Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

          - Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

          Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới

- Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.

          - Thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức Hội.

- Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả

- Phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên.

- Nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp.           

- Xây dựng văn hóa tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành bộ máy cơ quan chuyên trách và hệ thống Hội.

- Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại.

* 04  nhóm giải pháp lớn

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, kỹ năng mọi mặt cho cán bộ, hội viên, phụ nữ bằng nhiều cách thức linh hoạt, sáng tạo.

- Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý trong hệ thống Hội; khắc phục biểu hiện hành chính hóa, hình thức trong hoạt động Hội.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

- Mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, vận động nguồn lực từ các ngành, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp để triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Hội, thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

4. Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Nghệ An khoá XVI và các chức danh lãnh đạo Hội

Đại hội đã bầu BCH Hội LHPN tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 42 uỷ viên, giảm 03 đồng chí (6,7%) so với nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá XVI đã bầu 11 ủy viên Ban Thường vụ. Ban Chấp hành đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An khoá XV tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An khoá XVI. Ban Chấp hành cũng đã bầu 03 đồng chí tiếp tục tái cử chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An khoá XVI gồm: đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền, đồng chí Lê Thị Hương Giang và đồng chí Hoàng Thị Thanh Minh.

Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá XVI thể hiện tính kế thừa và đổi mới, mở rộng tính liên hiệp, đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tâm huyết và gắn bó sư nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ và gánh vác trọng trách mà Đại hội đã tin tưởng giao phó.

5. Đại hội bầu đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027: gồm 16 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết.

6. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, mở ra bước phát triển mới của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN tỉnh Nghệ An trong thời kỳ hội nhập và phát triển của quê hương, đất nước./.[1]5 có: có ngôi nhà an toàn; có việc làm ổn định, có thu nhập; có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ; có sức khỏe; có nếp sống văn hóa.

[2] Mô hình tập hợp nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ khu chung cư, phụ nữ khu nhà trọ, phụ nữ tiểu thương, dân tộc, tôn giáo...  

THÔNG BÁO
VIDEO - CLIP
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 177
  • Trong tuần: 1 520
  • Tất cả: 104366