image banner
  ĐĂNG NHẬP  
THÔNG BÁO
VIDEO
Hội Phụ Nữ với công tác Bảo Vệ Môi Trường và ứng phó với Biến Đổi Khí Hậu
  • HỘI LHPN TỈNH NGHỆ AN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN AC

    Ngày 16/4/2022, tại Thành phố Vinh, Hội LHPN tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Thúc đẩy việc thực hiện các quyền sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục của trẻ em  và trẻ em vị thành niên tại xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An” năm 2022 

  • Hội LHPN tỉnh kiểm tra đánh giá cuối năm 2014

           Để đánh giá chất lượng phong trào và hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ và xếp loại thi đua, Hội LHPN tỉnh Nghệ An thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát tại 21 huyện, thành, thị. Các đoàn đã trực tiếp kiểm tra 63/480 xã, phường, thị trấn và dự sinh hoạt 107/5.920 chi hội phụ nữ, 107 tổ vay vốn, tham quan 215 mô hình.       Qua công tác kiểm tra cho thấy, việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các nhiệm vụ trọng tâm được các cơ sở Hội triển khai có hiệu quả. Điển hình là việc thực hiện các tiêu chí xây dựng “Gia đình 5 không và 3 sạch” và cuộc vận động ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương”, xây dựng Nông thôn mới được phát động sâu rộng tới toàn thể hội viên. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được các cấp Hội triển khai tích cực và chú trọng khai thác các nguồn vốn cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất. Các đơn vị đều lựa chọn vấn đề ưu tiên, khâu đột phá để tập trung thực hiện sâu và rõ nét. Nhiều mô hình, các CLB mới, sáng tạo đã tập hợp, thu hút được đông đảo hội viên p hụ nữ tham gia và phát huy hiệu quả. Các cơ sở Hội đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi hội phụ nữ; thể hiện rõ nét vai trò đại diện của tổ chức Hội trong bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Vì vậy các chỉ tiêu đề ra trong năm cơ bản đạt và vượt. Bên cạnh đó, tại các cấp Hội đang gặp phải những khó khăn, tồn tại như: Trình độ đội ngũ cán bộ Hội cơ sở không đồng đều nên công tác chỉ đạo, điều hành ở một số nơi còn lúng túng; một số đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo xây dựng tủ sách phụ nữ; công tác tuyên truyền đang còn nặng về thời điểm, chưa thường xuyên; công tác nắm bắt và phản ánh kịp thời dư luận xã hội chưa kịp thời…                                                                                                          Hoàng Oanh