image banner
  ĐĂNG NHẬP  
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quỳnh Tân làm tốt công tác quản lý tín dụng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội

         Quỳnh Tân là xã miền núi, địa bàn rộng, diện tích tự nhiên 3.133,92ha, dân số 3.011 hộ với 14.157 nhân khẩu được phân bổ ở 16 thôn; trong đó có 316 hộ nghèo, chiếm 10,49% và 858 hộ cận nghèo, chiếm 28,49%. Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận vốn phát triển kinh tế, thời gian qua Hội LHPN xã Quỳnh Tân luôn thực hiện tốt các nội dung trong hợp đồng uỷ thác đã ký với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Đặc biệt, Hội đã quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho Ban quản lý Tổ Tiết kiệm & Vay vốn cũng như các tổ viên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn xã.

 

Anh-tin-bai

Chị Nguyễn Thị Lý - Chi hội 6 nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH đã mở xưởng may

 và đã giải quyết việc làm cho 20 lao động trên địa bàn

          Để quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách, hàng năm Hội LHPN xã Quỳnh Tân đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát 100% các Tổ Tiết kiệm & Vay vốn, ít nhất 90% thành viên hộ vay do Hội quản lý theo kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra 100% hộ vay trong vòng 30 ngày sau khi được giải ngân nguồn vốn, tham gia đầy đủ các cuộc họp bình xét cho vay. Chính vì vậy, nhiều năm liền không xảy ra tình trạng nợ quá hạn, lãi tồn trong các Tổ Tiết kiệm & Vay vốn do Hội quản lý. Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát, Hội LHPN xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến các thành viên trong Tổ về chương trình, thủ tục, đối tượng vay vốn, quyền lợi và trách nhiệm của người vay vốn, tăng cường đôn đốc Ban quản lý Tổ Tiết kiệm & Vay vốn thực hiện việc thu lãi, thu tiền tiết kiệm theo định kỳ hàng tháng, đôn đốc tổ viên trả tiền gốc, lãi khi đến hạn; Hội tích cực tham gia họp giao ban với Ngân hàng CSXH huyện vào ngày 14 hàng tháng...

          Vì vậy trong những năm qua, dư nợ do Hội quản lý không ngừng nâng lên, tính đến ngày 31/10/2022 Hội LHPN xã Quỳnh Tân quản lý 5 Tổ Tiết kiệm & Vay vốn với tổng số dư nợ là 10.511.947.000 đồng, cho 247 hộ hội viên vay; tổng số tiền gửi tiết kiệm qua tổ là 617.224.356 đồng, bình quân 2.498.000 đồng/hộ. Huy động tiền gửi tiết kiệm thị trường được 700.000.000 đồng/kế hoạch giao là 355.000.000 đồng, đạt 197% kế hoạch; 5/5 Tổ Tiết kiệm & Vay vốn được xếp loại tốt.

          Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cơ bản đã giúp cho hội viên, phụ nữ và nhân dân trong toàn xã có vốn để đầu tư xây dựng chuồng trại, mua cây giống, vật nuôi, sản xuất kinh doanh, từ đó nhiều mô hình kinh tế phát triển mang lại hiệu quả cao như: mô hình chăn nuôi dê của chị Hồ Thị Thảo; mô hình may công nghiệp của chị Nguyễn Thị Thuỷ - chi hội 4, Chị Nguyễn Thị Lý - Chi hội 6 đã tạo việc làm cho 20 lao động nữ trong địa bàn, thu nhập bình quân trên 4.000.000 đồng/1 lao động/tháng; mô hình chăn nuôi kết hợp vườn ao chuồng của chị Nguyễn Thị Hồng, chị Nguyễn Thị Sáu, chị Đậu Thị Thanh chi hội 6 và chị Nguyễn Thị Thuỷ - chi hội 7… từ các mô hình phát triển kinh tế đã giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều gia đình.

 

Anh-tin-bai

 

Ban Thường vụ Hội LHPN xã kiểm tra việc sử dụng vốn vay của chị Đậu Thị Thanh - Chi hội 6

         Để phát huy tốt công tác quản lý vốn tín dụng chính sách, thời gian tới Hội LHPN xã Quỳnh Tân sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nội dung do Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy thác, nắm bắt tình hình từng hộ gia đình để đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích. Bên cạnh đó, Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội về hoạt động tín dụng chính sách; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn; tham gia và chỉ đạo việc bình xét vay vốn công khai dân chủ, đúng đối tượng; tuyên truyền để hộ vay, người dân tham gia gửi tiền tiết kiệm nhằm tạo nguồn vốn; tuyên truyền, vận động hộ vay thực hiện tốt trách nhiệm trả lãi, trả gốc và gửi tiết kiệm hàng tháng, nâng cao chất lượng tín dụng góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới nâng cao và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã./.

Hồ Thị Liên

THÔNG BÁO
VIDEO - CLIP
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 155
  • Trong tuần: 1 498
  • Tất cả: 104344